Kategooria
Logo
Sellest projektist

“Feast and Famine” on rahvusvaheline kolm aastat kestev keeleteaduse projekt, kus uuritakse nelja keele (Eesti, Tšehhi, Horvaatia ja Soome keelte) grammatilisi erinevusi. Logolt oodati lihtsust, kuid seostatavust projekti temaatikaga.

Sõna “feast” tähistab keeleliste vastete küllust ja “famine” vastete puudumist erinevates keeltes.

Selle logo disainimisel lähtusin tekstist ja matemaatilistest sümbolitest “suurem kui” ja “väiksem kui”, mis kannavad kaudselt edasi projekti ideed.

Klient soovis saada logo erinevates värvivalikutes. Peamine logo kasutuskoht on veebis ja sotsiaalmeedia kanalitel.